Warunki korzystania z serwisu

Kodeks postępowania

Korzystając z kawiarenki musisz zawsze zachowywać się w sposób uprzejmy i pełen szacunku. Ponadto nie będziesz:

 • Nękać lub prześladować innych osób;
 • Działać w zwodniczy sposób, między innymi podszywając się pod jakąkolwiek osobę;
 • Nękać lub prześladować inną osobę;
 • Krzywdzić lub wykorzystywać nieletnich;
 • Rozpowszechniać „spam-u”;
 • Zbierać informacje o innych użytkownikach serwisu;
 • Reklamować lub nakłaniać do zakupu dowolnego produktu lub usługi w Witrynie (chyba że jesteś oficjalnym partnerem lub reklamodawcą i masz z nami pisemną umowę).

Właściciel Serwisu ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania wszystkich zachowań i treści przesyłanych do Serwisu.


Członkostwo

REJESTRACJA: Aby w pełni korzystać z Usługi, musisz zarejestrować się podając nazwę użytkownika, hasło i ważny adres e-mail. Musisz podać pełne i dokładne informacje rejestracyjne i powiadomić nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie. Jeśli jesteś podmiotem biznesowym, rządowym lub non-profit, osoba, której adres e-mail jest powiązany z kontem, musi mieć upoważnienie do związania podmiotu niniejszą Umową.

NAZWA UŻYTKOWNIKA: Zachęcamy do używania swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Jeśli reprezentujesz firmę, rząd lub organizację non-profit, musisz użyć rzeczywistej nazwy swojej organizacji. Nie możesz używać cudzego imienia, nazwiska, które narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich lub nazwy, która jest obsceniczna lub w inny sposób budząca sprzeciw.

BEZPIECZEŃSTWO KONTA: Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane na Twoim koncie, w tym za wszelkie działania nieautoryzowanych użytkowników. Nie możesz pozwalać innym na korzystanie z Twojego konta. Musisz chronić poufność swojego hasła. Jeśli korzystasz z komputera, do którego mają dostęp inne osoby, po skorzystaniu z Usługi musisz wylogować się ze swojego konta. 


Ograniczenia dotyczące treści

Użytkownik nie może przesyłać, publikować ani transmitować (zbiorczo „przesyłać”) żadnych materiałów wideo, obrazów, tekstów, nagrań dźwiękowych ani innych prac (łącznie zwanych „treściami”), które:

 • Narusza prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa (np. Znaki towarowe, prawa do prywatności itp.);
 • Zawiera treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornografię (pod warunkiem jednak, że nagość o charakterze innym niż seksualny jest dozwolona);
 • Zawiera treści szerzące nienawiść, zniesławiające lub dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;
 • Wykorzystuje nieletnich;
 • Przedstawia bezprawne czyny lub skrajną przemoc;
 • Przedstawia okrucieństwo wobec zwierząt lub skrajną przemoc wobec zwierząt;
 • Promuje oszukańcze programy, programy marketingu wielopoziomowego (MLM), programy szybkiego wzbogacania się, gry i hazard online, prezenty pieniężne, pracę w domu lub inne wątpliwe przedsięwzięcia związane z zarabianiem pieniędzy; lub narusza jakiekolwiek prawo.